Materiały

Pomoc

Psychoedukacja (wybór kategorii):

 

 

 

Telefony zaufania:

 

Adopcyjny Telefon Zaufania – tel. 22 827 50 23,

Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum Itaka – tel. 22 654 40 41,

Infolinia AA – tel. 801 033 242,

Młodzieżowy Telefon Zaufania – tel. 192 88,

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” – tel. 801 120 002,

Ogólnopolski Telefon Zaufania “Narkotyki, Narkomania” – tel. 801 190 990,

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – tel. 800 120 226,

Telefon zaufania Dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111,

Telefon Zaufania dla Ojców i Dzieci których Prawa nie są Przestrzegane – tel. 22 844 14 82,

Telefon Zaufania dla Zaginionych i ich Rodzin Fundacji Itaka – tel. 22 654 70 70, 801 247 070,

Telefon Zaufania Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – La Strada – tel. 22 628 99 99,

Telefon Zaufania HIV/AIDS – tel. 22 692 82 26, 801 888 448,

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 121 212,

Telefon Zaufania Stowarzyszenia Lambda (orientacja i tożsamość seksualna) – tel. 22 628 52 22,

Telefon Zaufania Zielona Linia HIV/AIDS – tel. 22 621 33 67,

Warszawska “Niebieska Linia” – tel. 22 668 70 00.


05-110 Jabłonna
Jonatan 4, lok. 26