Materiały

Psychologia

Wyszukiwarka kodów ICD-10 (kliknij)

Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych (kliknij)

 

Słowo psychologia składa się z dwóch greckich wyrazów: “psyche” i “logos” co dosłownie oznacza studiowanie duszy. Później rozwinie się w kierunku studiów nad umysłem. Dzisiaj wielu autorów definiuje psychologię jako naukowe badanie zachowań i procesów umysłowych. Psychologia uważana jest za naukę społeczną i humanistyczną,  która za pomocą obiektywnych metod obserwacji i eksperymentu uzyskuje wnioski dotyczące zachowań (jawnych lub ukrytych), a także procesów umysłowych (mniej lub bardziej świadomych). Psychologia bada też wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie i interakcje z otoczeniem.

 

Psychoedukacja (wybór kategorii):

 


05-110 Jabłonna
Jonatan 4, lok. 26