Oferta

Nasza oferta

Oferujemy Państwu skuteczną i profesjonalną pomoc w następujących obszarach:

 • Aktualne trudności w życiu osobistym i zawodowym,
 • Kontrola emocji (smutek, złość, lęk),
 • Niskie poczucie własnej wartości, brak wiary w siebie,
 • Trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość,
 • Stres, nerwica, depresja,
 • Występujące objawy psychosomatyczne,
 • Zaburzenia snu,
 • Przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna),
 • Dysfunkcje i zaburzenia seksualne,
 • Uzależnienia,
 • Trudności wychowawcze, problemy okresu dojrzewania,
 • Trudności szkolne.

 

Zapewniamy całkowitą dyskrecję, pracując zgodnie z zasadami zachowania tajemnicy zawodowej. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, połączone ze szczegółową analizą wyników badań. Dbamy o wysoki standard świadczonych usług, stale podnosząc kwalifikacje zawodowe i współpracując z innymi specjalistami.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty w dogodnej lokalizacji (nasze gabinety znajdują się w Jabłonnie i Warszawie).

Specjalistyczny Gabinet Psychologiczny “Strefa Umysłu” proponuje różnorodne formy pomocy psychologicznej i wsparcia o charakterze terapeutycznym. Jesteśmy otwarci na nowatorskie metody wspierania Klientów borykających się z problemami emocjonalnymi i życiowymi.

Dzięki współpracy z Instytutem Konsultacyjno – Terapeutycznym INVERSA możemy zapewnić naszym Klientom specjalistyczne konsultacje lekarskie w leczeniu depresji i innych chorób afektywnych. W przypadku problemów diagnostycznych proponujemy konsylia złożone ze specjalistów dobranych odpowiednio do rodzaju problemów.

Każda osoba cierpiąca na nerwicę, depresję, zaburzenia odżywiania, zaburzenia seksualne, zaburzenia snu, niską samoocenę i inne dolegliwości może zwrócić się do nas o pomoc psychologa lub innego specjalisty w sprawie konsultacji, umówienia wizyty domowej, umówienia wizyty w naszym Gabinecie w Jabłonnie lub w Warszawie, diagnostyki problemu, a także w sprawie doradztwa zawodowego, reedukacji, terapii ręki, oraz pomocy psychologicznej on-line w ramach naszych porad dla osób, które preferują pozostać anonimowe. Oferujemy pomoc psychologa w Warszawie, Jabłonnie, Legionowie i okolicach.

 

Proponujemy następujące formy pomocy i wsparcia:

 • Konsultacje psychologiczne – to zwykle jedno lub kilka spotkań ze specjalistą w celu omówienia trudnej sytuacji życiowej swojej bądź innej osoby. Konsultacja psychologiczna może się okazać bardzo pomocna w sytuacji, kiedy zgłaszająca się osoba pragnie zrozumieć siebie, swoje zachowanie, odczucia i dowiedzieć się, czy jest to zaburzenie wymagające pomocy czy też nie. Na etapie konsultacji specjalista rozpoznaje i omawia problem, określa obszar do zmiany oraz wybiera właściwą formę pomocy psychologicznej. Na tym etapie specjalista podejmuje decyzję o rozpoczęciu (bądź nie) zajęć o charakterze terapeutycznym dla dorosłych lub młodzieży.
 • Wizyty domowe – usługa “psycholog wizyty domowe” oferowana jest dla Klientów, którzy z różnych powodów nie mogą przybyć do psychologa osobiście – np. z powodu ograniczeń czasowych, ograniczonej sprawności ruchowej czy zaburzeń lękowych. Oferujemy wizyty domowe psychologa i naszych specjalistów: seksuologa, psychologa młodzieży, pedagoga terapeuty. Wizyta domowa psychologa oferowana jest także dla osób, które boją się wizyty w gabinecie. Jest bardzo przydatna w sytuacji złego samopoczucia Klienta, jego złego stanu zdrowia lub każdej innej przyczyny. Wizyta domowa może dotyczyć oceny stanu emocjonalnego, poziomu rozwoju czy kompetencji wychowawczych.
 • Diagnostyka – dotyczy przyczyny i istoty problemów Klienta, a także określa w jakim stopniu problemy te wynikają z przyczyn psychologicznych, z przyczyn organicznych, a w jakim z przyczyn środowiskowych. Metody diagnostyki psychologicznej polegają na zebraniu wywiadu, obserwacji i testach psychologicznych (lub seksuologicznych w przypadku zaburzeń tego rodzaju). Diagnostyka psychologiczna służy do przygotowania zaleceń do dalszej pracy z Klientem i pozwala wybrać najlepszą w danej sytuacji formę pomocy. Może to być porada lub psychoedukacja, zajęcia o charakterze terapeutycznym czy zalecenie specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Diagnostyka psychologiczna pozwala także na zbudowanie prognozy co do przyszłego funkcjonowania Klienta.
 • Doradztwo zawodowe – to usługa dla osób, które stoją przed ważnymi zawodowymi decyzjami. Doradztwo zawodowe psychologa obejmuje także wsparcie w realizacji zadań zawodowych Klientów, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje. Podczas sesji doradztwa zawodowego Klient może np. nabyć i rozwinąć umiejętności związane z realizacją funkcji zarządzania zespołem. W przypadku młodzieży doradztwo zawodowe psychologa pomaga w przygotowaniu do wyboru zawodu lub szkoły oraz w uświadomieniu sobie swoich mocnych stron. Doradztwo zawodowe dorosłych pozwala realnie ocenić planowane działania, pomóc w szukaniu pracy, pomóc zbudować własną karierę i przyszłość zawodową, ale także przygotować do przekwalifikowania i zapoznać z możliwościami rynku pracy.
 • Reedukacja to inaczej terapia pedagogiczna lub terapia dzieci i młodzieży. Reedukację stosuje się głównie w przypadku uczniów przejawiających problemy w uczeniu się. Prowadzona jest przez psychologa młodzieży lub terapeutę reedukatora i polega na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych. Poprzez ten rodzaj terapii zapewniamy pomoc uczniom, którzy nie osiągają sukcesów w nauce, doświadczają niepowodzeń, mają trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych. Terapia pedagogiczna jest pomocna także w przypadku występujących trudności wychowawczych. Zapewnia możliwości wszechstronnego rozwoju, eliminuje niepowodzenia szkolne, wyrównuje poziom wiedzy ucznia, radzi sobie z negatywnymi konsekwencjami trudności  w uczeniu się, takimi jak niska samoocena ucznia, brak motywacji do nauki, zaburzenia koncentracji itd. Reedukacja oferowana przez naszych specjalistów pozwoli skorygować trudności w nauce, przyczyni się do usprawnienia technik szkolnych (czytania, pisania) oraz poprawi poziom opanowania wiadomości i umiejętności przez ucznia.
 • Terapia ręki – są to ćwiczenia usprawniające rękę i przyczyniające się do poprawy jakości i czytelności pisma (grafomotoryki). Terapia ręki przeznaczona jest dla dorosłych i nastolatków, którzy chcieliby poprawić umiejętność czytelnego pisania, ale przede wszystkim dla dzieci, które wykazują zaburzenia napięcia w obrębie obręczy barkowej, problemy z czynnościami samoobsługi, problemy z koordynacją ruchową, problemy w zabawach manualnych, zaburzenia kontroli wzrokowo – ruchowej czy mają nieprawidłową postawę ciała. Terapia ręki jest przydatna w przypadku problemów pod tytułem “moje dziecko brzydko pisze”. Terapia ta usprawnia motorykę pisania, poprawia precyzję ruchów dłoni i palców, usprawnia napięcie mięśniowe, poprawia sprawność manipulacyjną i koncentrację. Pozwala doskonalić technikę pisania i umiejętność chwytania przedmiotów przez dzieci, a także uczy wykonywania kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palcami oraz dłońmi.
 • Pomoc on-line – to usługa przeznaczona dla osób, które potrzebują porady psychologa, ale nie mają możliwości dotarcia do gabinetu w dogodnych godzinach. Pomoc psychologa online zapewnia pełną anonimowość, bezpieczeństwo i komfort w zaciszu własnego domu. Taka forma pomocy psychologicznej pozwala na redukcję kosztów i czasu konsultacji. Wsparcie psychologa online jest z powodzeniem stosowane na  świecie od wielu lat, ponieważ pozwala uzyskać efekty porównywalne do tradycyjnych spotkań z psychologiem. Usługę tę oferujemy nie tylko mieszkańcom Warszawy, Jabłonny, Legionowa i okolic, ale osobom z całej Polski, które szukają wsparcia psychologicznego. W ramach usługi online oferujemy wsparcie dla osób, które szukają sposobu leczenia nerwicy, depresji, które mają problemy emocjonalne, cierpią na zaburzenia seksuologiczne, zaburzenia odżywiania czy niską samoocenę.