Badanie pedagogiczne

 

Celem badania jest wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub w zachowaniu. Ważna jest obserwacja funkcjonowania dziecka w sytuacji związanej z oceną, pod presją czasu (w warunkach zbliżonych do szkolnych). Pedagog uzyskuje niezbędne informacje dotyczące sytuacji domowej, dydaktyczno – wychowawczej ucznia. Określa jego samodzielność oraz poziom koncentracji.

W trakcie diagnozy stosuje się standaryzowane testy pedagogiczne. Obowiązkiem specjalisty jest dbałość o odpowiednią dyscyplinę oraz dynamikę badania, które powinno być obiektywne, rzetelne i trafne. Dzięki temu możliwe jest porównanie wyników uzyskanych przez klienta z normami wiekowymi.

Obrazuje to rodzicom faktyczny poziom nabytych sprawności dziecka. Uświadamia jednocześnie możliwości poprawy sytuacji poprzez odpowiednią pracę o charakterze terapeutycznym.

 

 

Rzetelna diagnostyka

Diagnoza psychologiczna powinna być rozważnie i odpowiedzialnie tworzona przez psychologa w oparciu o różne źródła diagnostyczne (np. rozmowa, wywiad psychologiczny, zastosowane testy psychometryczne). Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego (np. inteligencja, osobowość, charakter) lub jednego z jego elementów (np. potrzeby, wartości, motywacja, kreatywność). Bardzo ważna jest bezpośrednia obserwacja zachowania Klienta w gabinecie.

Profesjonalny proces diagnostyczny powinien obejmować co najmniej kilka sesji, podczas których specjalista zbiera dane potrzebne do przygotowania analizy poziomu funkcjonowania Pacjenta.

Na początku psycholog określa odpowiednią dla danej osoby baterię narzędzi testowych. Kolejne spotkania przeznacza na czynności diagnostyczne (ich ilość i czas trwania zależy od celu diagnozy, dobranych testów oraz możliwości i chęci współpracy osoby badanej).

W trakcie spotkania psycholog stawia hipotezy, które następnie weryfikuje w odniesieniu do danego obszaru. Przed rozpoczęciem diagnozy testowej przeprowadza się często dodatkową konsultację psychologiczną.

W naszym gabinecie nie tworzymy diagnoz na podstawie pierwszego spotkania, kontaktu – jesteśmy świadomi odpowiedzialności za Klienta.  Zapraszamy Państwa na spotkanie z doświadczonym specjalistą.

 

Skuteczny rodzic

Trening kompetencji wychowawczych. Pomagamy rodzicom, których dzieci sprawiają trudności w domu lub w szkole. Uczymy jak postępować z dzieckiem. W jaki sposób rozumieć i skutecznie kształtować jego zachowania. Jak budować konsekwencję wychowawczą. Pokazujemy jak sprzyjać jego zdrowemu rozwojowi. Zapraszamy do naszego gabinetu rodziców, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć swoje dziecko.

 

Życzenia świąteczne

 

Drodzy Państwo,

mamy nadzieję, że w nadchodzące Święta Wielkanocne,

pośród tradycyjnych jajek, bab piaskowych, ćwikieł, czekoladowych zajęcy i mokrego dyngusa,

znajdą Państwo czas na odpoczynek.

Tego, a także spokoju i cierpliwości przez cały rok, życzymy najbardziej.

“Strefa Umysłu” Specjalistyczny Gabinet Psychologiczny

 

INVERSA ALLENORT

 

Rozwijamy się dla dobra naszych Klientów. Współpracujemy z ogólnopolską siecią wysokospecjalistycznych poradni o profilu psychiatrycznym – Klinikami Terapii ALLENORT. Serdecznie Państwa zapraszamy.

 

Diagnostyka on-line

 

Komputerowe badania psychologiczne w domu Klienta.

Prowadzone za pomocą elektronicznej platformy diagnostycznej.

  • Komfort, funkcjonalność,
  • Wygoda, poczucie bezpieczeństwa,
  • Legalne narzędzia psychometryczne,
  • Aktualne, najnowsze polskie normy,
  • Gwarancja bezpieczeństwa danych,
  • Szeroka oferta dostępnych testów (m.in. badanie inteligencji, osobowości, samooceny, temperamentu…),
  • Przystępne ceny badania.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Jesteśmy zawsze dostępni

 

Słuchamy oczekiwań naszych Klientów.

Jesteśmy zawsze dostępni. Dla Państwa wygody uruchomiliśmy usługę Voicemail.

W przypadku, kiedy nie możemy odebrać telefonu otrzymają Państwo wiadomość SMS zawierającą link do kalendarza z dostępnymi terminami konsultacji (możliwość umówienia się na wizytę online).

Serdecznie zapraszamy.

 

Pomagamy uporać się z depresją

 

Wizyta u psychiatry i psychologa wciąż dla wielu osób wiąże się z lękiem i poczuciem wstydu. Warto jednak pamiętać, że specjaliści mogą skutecznie pomóc uporać się z depresją.

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”. To pierwsza kampania w Polsce, w której ambasadorami są właśnie psychiatrzy i psycholodzy. Ich wizerunki pojawią się na billboardach w stolicach wszystkich województw.

 

 

Bezpieczeństwo danych

 

Dbamy o bezpieczeństwo naszych Klientów.

Przechowywane dane zabezpieczamy przed dostępem osób niepowołanych za pomocą szyfrowania granularnego. Wykorzystujemy algorytm szyfrowania danych opracowany w laboratorium zabezpieczeń komputerowych oraz kryptografii przemysłowej (AES z kluczem długości do 256 bitów).

 

Jak postępować z dzieckiem?

 

Jak postępować z dzieckiem (sprzyjać jego rozwojowi, kształtować autonomię, poczucie skuteczności)? Jak uniknąć podstawowych błędów wychowawczych?

Zapraszamy do naszego gabinetu rodziców, których dzieci sprawiają trudności wychowawcze w domu i/lub w szkole. Pomożemy zaprojektować właściwe oddziaływania korekcyjne.

 


05-110 Jabłonna
Jonatan 4, lok. 26